ZAPYTANIE OFERTOWE

Złożenie zapytania ofertowego nie jest podstawą do jego realizacji, a jedynie służy przedstawieniu oferty cenowej przez firmę WST Sprintex.
Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane


W przypadku sprężyny naciągowej prosimy pominąć to poleD - średnica drutu [mm]

Lo - długość swobodna [mm]

Dz - średnica zewnętrzna [mm]

s=h - Skok [mm]

Dw - średnica wewnętrzna

Zc - ilość zwojów czynnych

Dp - średnica podziałowa

Z - ilość zwojów całkowitych

Dla sprężyn naciskowych wystarczy wypełnić pola: D, Dz lub Dw lub Dp, Z lub Zc lub s=h, Lo
Dla sprężyn naciągowych wystarczy wypełnić pola: D, Dz lub Dw lub Dp, Zc, LoWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji zapytania (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).